Kamerbrief over beleidsreactie Samenvattend rapport Wet langdurige zorg 20192020

Minister de Jonge geeft zijn beleidsreactie op het Samenvattend rapport Wet langdurige zorg 20192020 van de Nederlandse Zorgautoriteit.