Wijzigingsregeling maatregelen COVID-19 (voortgezet onderwijs en mbo)

Regeling van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het verlengen van de verzwaarde maatregelen voor het hoger onderwijs en de buitenschoolse opvang en het onder voorwaarden heropenen van het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.

Wijzigingsregeling maatregelen COVID-19 (voortgezet onderwijs en mbo) (PDF | 11 pagina's | 450 kB)