Kamerbrief bij openbaarmaking stukken kabinetsformatie zijtafel wonen

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer de stukken die tijdens de kabinetsformatie vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de zijtafel Wonen zijn gestuurd.  

Kamerbrief bij openbaarmaking stukken kabinetsformatie zijtafel wonen (PDF | 1 pagina | 69 kB)

Bijlagen