Beschrijving bepalende niet-beïnvloedbare factoren

Informatie over niet-beïnvloedbare factoren die in de bestrijding van het coronavirus niet of maar beperkt (op korte termijn) te beïnvloeden zijn. Deze factoren zijn wel sterk bepalend voor het verloop van de epidemie.