Derde evaluatie Embryowet

Onderzoek naar het huidige en toekomstige functioneren van de Embryowet en hoe dat kan worden verbeterd. De onderzoekers hebben hierbij ook gekeken naar regelgeving en beleid in anderen landen en de medisch-wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. De Embryowet stelt vanuit het oogpunt van respect voor menselijk leven grenzen aan handelingen met geslachtscellen en embryo's.

Derde evaluatie Embryowet (PDF | 232 pagina's | 1.3 MB)