Eindrapportage Quick Scan Go Live DSO LV

Deze rapportage analyseert of de maatregelen uit de bestuurlijke reactie van 24 februari 2022 op het advies van het Adviescollege ICT-toetsing over de Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO LV) zijn geïmplementeerd.

Eindrapportage Quick Scan Go Live DSO LV (PDF | 33 pagina's | 1,7 MB)