Documenten

Documenten - Hugo de Jonge

2.209 documenten over Hugo de Jonge

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Uitstel beantwoording Kamervragen over regels medisch onderzoek

Minister De Jonge meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht ‘Regelwoede pakt funest uit voor medisch onderzoek 'en is ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-02-2020

Kamerbrief over rapportages (niet-)gecontracteerde wijkverpleging en lijst Pointer

Minister De Jonge stuurt een brief aan de Tweede Kamer bij het onderzoeksrapport van Vektis met daarin nieuwe cijfers over het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-02-2020

Aanbieding januaribrief budgettair kader Wlz

Minister De Jonge stuurt de Tweede Kamer de januaribrief van de Nederlandse Zorgautoriteit over de benutting van het budget voor ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-02-2020

Kamerbrief over toezicht Wmo

Minister De Jonge beschrijft contractering, toeleiding, rechtmatigheid en toezicht in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-02-2020

Kamerbrief over Planning onderzoek preconceptionele dragerschapsscreening

Minister De Jonge informeert de Tweede kamer over de planning van het onderzoek preconceptionele dragerschapsscreening.

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-02-2020

Kamerbrief met reactie op rapport Uitvoering Wet langdurige zorg door zorgkantoren 2018/2019

Minister De Jonge reageert op het 'Samenvattend rapport Uitvoering Wet langdurige zorg door zorgkantoren 2018/2019' van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-02-2020

Commissiebrief met verzoek om reactie op brief over misstanden bij zorgboerderij De Keuterij

Minister De Jonge reageert op brief over misstanden bij zorgboerderij De Keuterij met betrekking tot PGB-budget en begeleid wonen.

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-02-2020

Kamerbrief Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) over Nader verslag vaste TK commissie

Minister De Jonge stuurt de Tweede Kamer antwoorden op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-02-2020

Kamerbrief over Jaarverslag 2018 Beoordelingscommissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging bij Pasgeborenen

Minister De Jonge biedt de Tweede Kamer het Jaarverslag 2018 aan van de Beoordelingscommissie Late Zwangerschapsafbreking en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-02-2020

Kamerbrief over Onderaannemerschap en franchiseconstructies plenaire behandeling (A)Wtza

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over het Onderaannemerschap en franchiseconstructies uit de plenaire behandeling ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-02-2020