Documenten - Ingrid van Engelshoven

1.085 documenten over Ingrid van Engelshoven

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Uitstelbrief Kamervragen over het bericht dat wervingsbureaus internationale studenten naar Nederland lokken

Minister Van Engelshoven schrijft de Tweede Kamer dat zij de vragen van het Kamerlid Futselaar (SP) niet kan beantwoorden binnen ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-05-2019

Beantwoording Kamervragen over het artikel ‘Vrouwen kunnen niet autorijden en dit is waarom’

Minister Van Engelshoven beantwoordt de vragen van het Kamerlid Özütok (GroenLinks) over het artikel ‘Vrouwen kunnen niet ...

Kamerstuk: Kamervragen | 16-05-2019

Aanbieding Kamerbrief met antwoorden over het artikel ‘Vrouwen kunnen niet autorijden en dit is waarom’

Minister Van Engelshoven biedt antwoorden, namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, op de vragen rondom het artikel ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-05-2019

VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2018

Verantwoording van de uitgaven in 2018 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting.

Jaarverslag | 15-05-2019

Kamerbrief met rapportage burgerbrieven 2018 van OCW

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) sturen de Tweede Kamer de rapportage ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-05-2019

Aanbiedingsbrief commissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek

Aanbiedingsbrief van minister Van Engelshoven biedt het rapport 'Bekostiging hoger onderwijs en onderzoek - Wissels Om' aan de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-05-2019

Departementale rapportage burgerbrieven 2018

Rapport | 15-05-2019

Kamerbrief over deelname beleidsambtenaren aan V-100

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het verzoek om beleidsambtenaren te laten deelnemen aan ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-05-2019

Beantwoording Kamervragen naar aanleiding van het SER advies “Samen werken aan taal”

Minister Van Engelshoven beantwoordt de vragen naar aanleiding van het SER advies “Samen werken aan taal”.

Kamerstuk: Kamervragen | 14-05-2019

Kamerbrief over uitzending Nieuwsuur inzake Chinese promovendi

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de uitzending van Nieuwsuur over Chinese promovendi.

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-05-2019