Antwoorden over midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op de vragen en opmerkingen van de fracties van CDA, D66, GroenLinks, SP en PvdA bij de midterm review Wet stelsel openbare
bibliotheekvoorzieningen (Wsob).