Beantwoording Kamervragen over promovendi

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de
vragen van het Kamerlid Westerveld (GroenLinks) over promovendi.