Uitstelbrief shriftelijke vragen over nde samenwerking Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam met Huawei

Minister Van Engelshoven stelt de beantwoording uit van de schriftelijke vragen naar aanleiding van het bericht over de samenwerking van de Vrije
Universiteit en de Universiteit van Amsterdam met het bedrijf Huawei.