Antwoorden op schriftelijke vragen over het meldpunt voor reiskosten zomerstages en zomerles

Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen over de bevindingen van het meldpunt voor reiskosten zomerstages en zomerles van de studentenorganisaties Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).