Voortgangsrapportage Emancipatie (interactieve pdf voor laptop/desktop)

Deze interactieve pdf toont de voortgang op het Emancipatiebeleid zoals beschreven in de Emancipatienota 2018-2021, Principes in praktijk.

De rapportage is verschenen in 2 pdf-versies (1 versie voor tablet/smartphone/print en 1 versie voor laptop/desktop). Het document toont naast een videoboodschap van minister van Engelshoven (Emancipatie) ook persoonlijke videoportretten van Habiba, Stef en Romy.