Taken minister Van Engelshoven

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor:

 • MBO
 • HO (inclusief studiefinanciering / leenstelsel, wetenschapsbeleid en wetenschappelijk onderzoek 1e, 2e en 3e geldstroom)
 • Groen onderwijs
 • Wetenschapsbeleid
 • Volwasseneducatie
 • Leraren: beleid en opleidingen
 • Cultuur, o.a. Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, Bibliotheek- en letterenbeleid,
 • Monumenten
 • Emancipatie
 • DUO
 • RCE, Nationaal Archief
 • Inspectie van het onderwijs