Aanbieding ontwerpselectielijsten AIVD en MIVD

Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de ontwerpselectielijsten voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). In deze selectielijsten staat welke categorieën archiefbescheiden van AIVD en MIVD bewaard moeten blijven en welke op termijn vernietigd worden.