Jeroen Dijsselbloem Minister van Financiën

Beeld: Arenda Oomen

'De komende jaren staan in het teken van grote hervormingen, waarmee het kabinet Nederland wil versterken, financieel, economisch en sociaal. Ik zet me in voor solide overheidsfinanciën, voor verdere regulering van de financiële sector en voor een sterk Europa.'

Hier sta ik voor

Solide overheidsfinanciën

Als minister van Financiën ga ik de schatkist verder op orde te brengen. In ons eigen belang. Werken aan solide overheidsfinanciën op een sociale manier, daar sta ik voor. Er worden offers gevraagd van iedereen, maar wij verdelen de lasten eerlijk. Zo blijven onze basisvoorzieningen ook voor toekomstige generaties betaalbaar.

Gezonde financiële sector

Een gezonde financiële sector is onmisbaar voor het functioneren van de economie. Als minister van Financiën zet ik me in voor verdere aanpak van de sector. Regels die handelen in het belang van de klant afdwingen, horen daarbij. Evenals het beperken van risico’s van financiële instellingen en het wettelijk matigen van variabele beloningen.

Een sterk Europa

Als het goed gaat met Europa, gaat het goed met Nederland. In het belang van Nederland maak ik mij er hard voor in Europa dat alle landen hun verantwoordelijkheid nemen: ieder moet zijn begroting op orde brengen en de economie versterken. Steun moet hand in hand gaan met inspanningen van landen om hun problemen op te lossen.

Nieuws

Meer nieuws