CV

Jet Bussemaker
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Personalia

Voornaam (roepnaam): Mariëtte (Jet)
Geboorteplaats en –datum: Capelle aan den IJssel, 15 januari 1961
Woonplaats: Amsterdam
Burgerlijke staat: gehuwd, 1 dochter

Opleiding

Atheneum B, Rijnlands Lyceum Oegstgeest (1973-1979)
Politicologie, cum laude, Universiteit van Amsterdam (1979-1986)
Promotie in de politieke en sociaal-culturele wetenschappen (1993), Universiteit van Amsterdam 

Loopbaan

Jet Bussemaker begint haar loopbaan in 1985 aan de Universiteit van Amsterdam:

  • Tussen 1985 en 1993 is ze onder meer kandidaatsassistent, onderzoeker en docent aan de UvA.
  • Van 1989 tot 2007 is zij verbonden aan de VU (vanaf 1998 voor één dag in de week) waar ze onder andere een onderzoeksproject gefinancierd krijgt door NWO.
  • In het kader daarvan verricht ze in 2007 onderzoek bij het Center for European Studies van Harvard University.

Van 1986 tot 1988 is Bussemaker beleidsmedewerker bij het ministerie van Sociale Zaken t.b.v. de Stimuleringsgroep Emancipatie Onderzoek.

Jet Bussemaker wordt op 19 mei 1998 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. In haar portefeuille heeft zij onder meer sociale zaken, werkgelegenheid en belastingen. Samen met John Leerdam schrijft ze de cultuurvisie voor de PvdA. Op 22 februari 2007 wordt zij benoemd als staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Balkenende IV.

Na haar staatssecretariaat verricht Jet Bussemaker kortstondig enkele taken als zelfstandig adviseur. Op 1 maart 2011 wordt ze rector van de Hogeschool van Amsterdam, en treedt ze toe tot het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool Amsterdam. Daarnaast wordt zij kroonlid van de SER.

Mevrouw dr. M. Bussemaker is op 5 november 2012 benoemd tot minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte-Asscher.

Partijpolitieke functies en nevenfuncties

Jet Bussemaker was voor de PvdA onder meer lid van de commissie beginselprogramma (1998), lid van de redactie van het tijdschrift Socialisme en Democratie en lid van social policy network.

Mevrouw Bussemaker is als bestuurslid en docent op veel terreinen actief geweest. Een selectie:

  • secretaris Stichting Landelijke Ombudsvrouw;
  • voorzitter sectie praktijkpoliticologen van de Nederlandse Kring voor de Wetenschap der Politiek;
  • (gast)docent leergang bestuurskunde Stichting Publiek Domein;
  • voorzitter van de Raad van Toezicht van het Instituut Mediakunst;
  • voorzitter van de Raad van Toezicht van het Amsterdams Fonds voor de Kunst;
  • lid van de Raad van Toezicht van het Indisch herinneringscentrum;
  • kroonlid SER.

Al deze nevenfuncties zijn inmiddels beëindigd.