Documenten - Jet Bussemaker

3.118 documenten over Jet Bussemaker

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Beantwoording Kamervragen over opleidingen die studenten nog steeds laten betalen voor onderdelen studieprogramma

Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Van den Hul (PvdA). De vragen gaan over...

Kamerstuk | 17-08-2017

Antwoorden op Kamervragen over opleidingen die studenten nog steeds laten betalen voor onderdelen studieprogramma

In dit document staan de antwoorden op vragen van het Kamerlid van den Hul (PvdA) aan minister Bussemaker (OCW). De vragen gaan...

Publicatie | 17-08-2017

Aanbiedingsbrief rapport Impact verkorting overbrengingstermijn naar aanleiding van motie Segers over Archiefwet

Minister Bussemaker (OCW) biedt aan de Tweede Kamer het rapport 'Impact verkorting overbrengingstermijnā€™ naar aanleiding van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-08-2017

Toespraak van minister Bussemaker bij de opening van de conferentie 'Practicing the Commons'

Toespraak van minister Bussemaker (OCW) bij de opening van de wetenschappelijke conferentie 'Practicing the Commons', over...

Toespraak | 08-08-2017

Kamerbrief met aanbieding beheerplan KB digitale openbare bibliotheek

Minister Bussemaker (OCW) biedt het beheerplan Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek aan de Tweede Kamer. Eenzelfde brief is...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-08-2017

Rapport Impact verkorting overbrengingstermijn

Het rapport brengt in beeld wat er gebeurt op het moment dat overheden verplicht worden hun archiefbescheiden eerder over te...

Rapport | 01-08-2017

Impact verkorting overbrengingstermijn

Het rapport geeft een eerste beeld van de mogelijke effecten bij verkorting van de archiefwettelijke overbrengingstermijn, die...

Rapport | 01-08-2017

Kamerbrief over evaluatie topsectorenaanpak

Minister Kamp (EZ), minister Bussemaker OCW) en staatssecretaris Dekker (OCW) sturen een brief aan de Tweede Kamer over de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-07-2017

Kamerbrief over rapport van de Gelijke Kansen Alliantie 2017

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) bieden de Tweede Kamer het rapport van de Gelijke Kansen Alliantie...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-07-2017

Verschil moet er niet zijn, dat moet je maken

Rapportage Gelijke Kansen Alliantie 2017.

Rapport | 25-07-2017