Documenten - Jet Bussemaker

3.105 documenten over Jet Bussemaker

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Kamerbrief bij tussenevaluatie kwaliteitsafspraken mbo en externe verantwoording door mbo-instellingen

Minister Bussemaker (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer bij de tussenevaluatie van de kwaliteitsafspraken mbo. Ook gaat...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-07-2017

Beantwoording Kamervragen over de schaarste van vakkrachten

Minister Kamp (EZ) en Minister Bussemaker (OCW) beantwoorden de vragen van de Tweede Kamer over de schaarste van vakkrachten.

Kamerstuk: Kamervragen | 17-07-2017

Beantwoording Kamerbrief Commissie OCW met informatie over de uitvoering van verschillende moties

Minister Bussemaker (OCW) reageert op een aantal aangenomen moties.

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-07-2017

Beantwoording Kamervragen over huisvestingsplannen van Horizon College en Regio College

Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van der Molen (CDA) over huisvestingsplannen van Horizon College...

Kamerstuk: Kamervragen | 14-07-2017

Kamerbrief met reactie op brief over collegegeld internationale opleidingen aan Nederlandse universiteiten

Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een reactie op een brief van de heer Van Doorn over het collegegeld...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-07-2017

Kamerbrief over de samenwerking tussen organisaties voor de externe beoordeling van het hoger onderwijs

Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de stappen die zijn gezet om de organisaties die samen...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-07-2017

Kamerbrief over motie stimuleren brede brugklassen en stand van zaken overige moties en toezeggingen

Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de motie van de leden Grashoff, Van Meenen en Jasper van Dijk...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-07-2017

Kamerbrief over adviesrapport 'Doordacht digitaal'

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) reageren op het advies ‘Doordacht digitaal’ van de Onderwijsraad....

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-07-2017

Goed hoger onderwijs verdient samenhangende externe beoordeling en advisering

Een gezamenlijke notitie van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO), de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie...

Rapport | 13-07-2017

Kamerbrief met beleidsreactie Onderwijsraadadvies Vluchtelingen en onderwijs

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW) sturen de Tweede Kamer de beleidsreactie op het rapport van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-07-2017