Taken

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs (incl.studiefinanciering/studievoorschot en het wetenschapsbeleid en wetenschappelijk onderzoek 1e geldstroom), volwasseneneducatie het lerarenbeleid en lerarenopleidingen, cultuur, emancipatie, de erfgoedinspectie en het bibliotheek- en letterenbeleid.

Portefeuille minister

 • het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), incl. vsv;
 • het hoger onderwijs (h.b.o. en w.o.), incl. studiefinanciering en wetenschapsbeleid en wetenschappelijk onderzoek 1e geldstroom;
 • het lerarenbeleid;
 • een leven lang leren;
 • emancipatiebeleid (incl.homo-emancipatie);
 • cultuur;
 • de Erfgoedinspectie;
 • bibliotheekbeleid en leesbevordering;
 • letterenbeleid.

Direct met de positie van de minister verbonden verantwoordelijkheden en vertegenwoordigingen:

 • de algemene verantwoordelijkheid m.b.t. Inspectie van het Onderwijs en Erfgoedinspectie;
 • de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de dienst uitvoering onderwijs;
 • lidmaatschap van het Comité van Ministers van de Taalunie;
 • EU-zaken en OJC-zaken, UNESCO.