Documenten - Kajsa Ollongren

1.396 documenten over Kajsa Ollongren

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over invloed van Nederlanders in het buitenland op de samenstelling van de Eerste Kamer

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over Nederlanders die in het buitenland wonen invloed te geven op de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-02-2019

Verkenning van mogelijke vereenvoudigingen in de huurtoeslag

Rapportage met een verkenning van mogelijke vereenvoudigingen in de huurtoeslag.

Rapport | 22-02-2019

9 straatjes Amsterdam

Kaart van de 9 straatjes in het Amsterdamse grachtengebied.

Kaart | 22-02-2019

Uitstelbrief Kamervragen over frauduleuze bemiddelingsbureaus

Minister Ollongren (BZK) schrijft de Tweede Kamer dat zij de vragen van het Kamerlid Nijboer (PvdA) niet binnen de gestelde ...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-02-2019

Lokale ervaringen rond woonvisies, prestatieafspraken en huuurdersparticipatie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) houdt periodiek bij wat de vorderingen zijn ten aanzien van ...

Rapport | 22-02-2019

Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit uitvoering Crisis- en herstelwet (19e tranche)

Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit aan tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-02-2019

Vereenvoudiging huurtoeslag, evaluatie WWS en huurliberalisatiegrens

Rapportage over de vereenvoudiging van de huurtoeslag, de evaluatie van het woningwaarderingsstelsel (WWS) en de ...

Rapport | 22-02-2019

Kamerbrief over maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene Woningwet

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede en Eerste Kamer een brief over maatregelen op de huurmarkt en de evaluatie van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-02-2019

Verslag evaluatie herziene Woningwet

De evaluatie is tot stand gekomen op basis van verschillende onafhankelijke onderzoeken, die in opdracht van het ministerie van ...

Rapport | 22-02-2019

Experimentgebied Waalwijk

Kaart van het Experimentgebied in Waalwijk.

Kaart | 22-02-2019