Documenten - Kajsa Ollongren

759 documenten over Kajsa Ollongren

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Aanbieding handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen

Minister Dekker (Rechtsbescherming) en minister Ollongren (BZK) sturen de Tweede Kamer de Handleiding nadeelcompensatie bij...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-07-2018

Beantwoording Kamervragen brief president Erdogan met oproep aan Turkse Nederlanders om op zijn partij te stemmen

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid van Dijk (SP) over het bericht dat president Erdogan de Turkse...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-07-2018

Kamerbrief over regio envelop inzet Caribisch Nederland

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de samenstelling van een pakket aan projecten voor Caribisch Nederland...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-07-2018

Kamerbrief over de Wet openbare manifestaties

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de verduidelijking van de Wet openbare manifestaties (Wom).

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-07-2018

Kamerbrief bij het Rapport ‘Strategisch personeelsbeleid Rijk 2025’

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer het rapport ‘Strategisch personeelsbeleid Rijk 2025’.

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-07-2018

Kamerbrief over instelling Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen

Minister Grapperhaus (JenV) meldt de Tweede Kamer dat de Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-07-2018

Instellingsregeling Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen

Regeling van de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de...

Regeling | 12-07-2018

Benoemings- en vergoedingenbesluit Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen

Besluit van de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 juli...

Besluit | 12-07-2018

Aanbiedingsbrief bij het rapport ‘ beleidskader voor gemeentelijk standplaatsenbeleid’ en het ‘Advies inzake Woonwagen - en Standplaatsenbeleid’

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer het rapport ‘Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid’ en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-07-2018

Kamerbrief over voortgang toezeggingen energiebesparing

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van diverse toezeggingen op het gebied van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-07-2018