Documenten - Kajsa Ollongren

2.514 documenten over Kajsa Ollongren

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Kamerbrief over overwinteren strandpaviljoens

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de resultaten van het overleg naar aanleiding van het verzoek van Koninklijke ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-07-2020

Brief over start procedure artikel 8 Wet arhi

Minister Ollongren deelt haar observaties en aandachtspunten met Gedeputeerde Staten van Gelderland ter bevordering van een ...

Brief | 10-07-2020

Uitstelbericht beantwoording Kamervragen over het dienen van twee heren bij woningmakelaars

Minister Ollongren vraagt uitstel aan op de vragen van het Kamerlid Van Eijs (D66) over ‘het dienen van twee heren’ bij ...

Kamerstuk: Kamervragen | 10-07-2020

Kamerbrief mogelijk provinciaal herindelingsinitiatief voor gemeente Scherpenzeel

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een reactie op een brief van Gemeentebelangen Scherpenzeel en SGP Scherpenzeel aan de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-07-2020

Kamerbrief onderzoeken algoritmen en risicoprofielen

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een brief over onderzoeken naar algoritmes die worden gebruikt voor het opstellen van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-07-2020

Kamerbrief aangaande vragen schriftelijk overleg evaluaties eigenwoningregeling

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën stuurt, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een ...

Kamerstuk: Kamervragen | 08-07-2020

Kamerbrief voortgang ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland 2020

Staatssecretaris Van Ark meldt de ontwikkelingen rond het sociaal minimum op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Eerste Kamer ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-07-2020

Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 2e incidentele suppletoire begroting BZK vanwege Urgendamiddelen

Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en ...

Kamerstuk: Memorie van toelichting | 08-07-2020

Wetsvoorstel 2e incidentele suppletoire begroting BZK vanwege Urgendamiddelen

Wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vanwege ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 08-07-2020

Bijlage Antwoorden op vragen schriftelijk overleg evaluaties eigenwoningregeling

Kamerstuk: Kamervragen | 08-07-2020