Memorie van toelichting slotwet ministerie van Defensie 2023

Toelichting op het wetsvoorstel met wijzigingen voor het jaar 2023 in de begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (hoofdstuk X van de Rijksbegroting).