Memorie van toelichting slotwet Defensiematerieelbegrotingsfonds 2023

Toelichting op het wetsvoorstel met wijzigingen voor het jaar 2023 in de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (hoofdstuk K van de Rijksbegroting).