Documenten - Karien van Gennip

1.526 documenten over Karien van Gennip

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
 1. Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

  Dit wetsvoorstel brengt voor het jaar 2023 wijzigingen aan in de begrotingsstaat van het ministerie van Sociale Zaken en ...

  Kamerstuk: Voorstel van wet | 15-05-2024

 2. XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksjaarverslag 2023

  Verantwoording van de uitgaven in 2023 die vallen onder hoofdstuk XV van de Rijksbegroting.

  Jaarverslag | 15-05-2024

 3. Memorie van toelichting slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

  Toelichting op het wetsvoorstel met wijzigingen voor het jaar 2023 in de begrotingsstaat van het ministerie van Sociale Zaken en ...

  Kamerstuk: Memorie van toelichting | 15-05-2024

 4. Integrated Regulatory Review Service (IRRS) Mission to the Netherlands

  Rapport van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA). Het rapport gaat over de Integrated Regulatory Review Service ...

  Rapport | 30-10-2023

 5. Kamerbrief met kabinetsreactie op rapport over uitkomsten IRRS-missie

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het definitieve rapport van het Internationaal Atoom Energie Agentschap ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 30-10-2023

 6. Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie op rapport over uitkomsten IRRS-missie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota ...

  Beleidsnota | 30-10-2023

 7. Kamerbrief over invulling van enkele moties en toezeggingen op het gebied van PFAS

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen  (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de invulling van enkele moties en ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 25-10-2023

 8. Inventarisatie vergunde PFAS-emissies in Nederland Opname zomer 2023

  Het rapport onderzoekt welke huidige vergunningen van omgevingsdiensten, Rijkswaterstaat en waterschappen lozingseisen bevatten ...

  Rapport | 25-10-2023

 9. AFschrift brief Reactie op motie onderzoek naar het effect van Chemours op de gezondheid

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) reageert op de vraag van staatssecretaris Heijnen (IenW) naar hun kijk ...

  Brief | 25-10-2023

 10. Beslisnota bij Kamerbrief over invulling van enkele moties en toezeggingen op het gebied van PFAS

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Beleidsnota | 25-10-2023