Herijking toekomstscenario's en oplossingsrichtingen Sociaal Medisch Beoordelen

Dit rapport betreft een herijking van de analyse uit 2020 van de mismatch tussen de vraag naar sociaal-medische dienstverlening en het aanbod dat naar verwachting kan worden geleverd door de divisie Sociaal Medische Zaken van UWV.

Herijking toekomstscenario's en oplossingsrichtingen Sociaal Medisch Beoordelen (PDF | 71 pagina's | 1,6 MB)