Internetconsultatie: hogere kinderopvangtoeslag voor gezinnen met middeninkomens in 2025

De kinderopvangtoeslag gaat volgend jaar stapsgewijs omhoog, waarschijnlijk voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tussen ongeveer € 29.400 en € 159.200. Dit voorstel gaat vandaag in internetconsultatie. Het maakt kinderopvang betaalbaarder voor middeninkomens, stimuleert (meer) werken en zorgt ook voor meer zekerheid over het inkomen.

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “We werken aan een nieuw financieringsstelsel voor de kinderopvang. Hierin hebben ouders meer zekerheid over de kosten en worden kinderopvanginstellingen rechtstreeks gefinancierd. Ook willen we kinderopvang voor de meeste ouders goedkoper maken, zodat meer werken meer loont. We verwachten dat hierdoor de vraag naar kinderopvang toeneemt. Om het aanbod mee te laten groeien gaat de kinderopvangtoeslag stapsgewijs omhoog tot 2027.”

Aanpassingen in kinderopvangtoeslag voor 2025

Het kabinet heeft in totaal € 429 miljoen uitgetrokken voor de verhoging van de kinderopvangtoeslag in 2025. Dit bedrag is het eerste deel van het extra budget voor kinderopvangtoeslag dat het kabinet tot 2027 heeft gereserveerd.

Met het ontwerpbesluit dat vandaag in internetconsultatie gaat, wil de minister de toeslagpercentages, maximum-uurprijzen en toetsingsinkomens van de kinderopvangtoeslag voor 2025 aanpassen. Het definitieve besluit wordt uiterlijk in oktober gepubliceerd, zodat de Dienst Toeslagen voldoende tijd heeft om de wijzigingen door te voeren in de systemen. De aanpassing van de toeslagpercentages is niet definitief en kan voor die tijd nog wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de internetconsultatie die vandaag start.

Indexatie van uurprijzen en inkomens

Ook worden met het ontwerpbesluit de maximum-uurprijzen en toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag geïndexeerd op basis van de geraamde loon- en prijsontwikkeling. Zo beweegt de kinderopvangtoeslag mee met het gemiddelde prijspeil in de economie en blijft kinderopvang toegankelijk en betaalbaar voor werkende ouders. In 2025 worden de maximum-uurprijzen met 4,83% geïndexeerd en de toetsingsinkomens met 3,87%. Door de maximum-uurprijzen iets lager te indexeren (met € 0,04) wordt het bijvoorbeeld mogelijk om het budget voor de vangnetregeling Sociaal Medische Indicatie (SMI) te verhogen. Tot slot worden de maximum-uurprijzen voor de gastouderopvang met € 0,21 extra verhoogd om de kwaliteit van gastouderopvang te verbeteren.

De maximum-uurprijzen van de kinderopvangtoeslag voor 2025 bedragen daarmee € 10,71 in de dagopvang, € 9,52 in de buitenschoolse opvang en € 8,10 in de gastouderopvang.

Ontwikkeling maximum-uurprijzen

2023

2024

2025

Dagopvang

€ 9,12

€ 10,25

€ 10,71

Buitenschoolse opvang

€ 7,85

€ 9,12

€ 9,52

Gastouderopvang

€ 6,85

€ 7,53

€ 8,10

Wilt u meedenken over deze onderwerpen? Belangstellenden kunnen tot en met 6 mei 2024 reageren op de consultatie 'Wijziging Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie per 1 januari 2025' (internetconsultatie.nl).

Op weg naar een nieuw kinderopvangstelsel

Om de zekerheid voor ouders te verhogen en de risico’s te verlagen, heeft het kabinet bouwstenen ontwikkeld voor een nieuw financieringsstelsel. Hierin vragen de kinderopvangorganisaties een overheidsvergoeding aan in plaats van ouders. Ouders betalen een eigen bijdrage. Vooraf wordt getoetst of een ouder voldoet aan de voorwaarden, in plaats van achteraf. De Tweede Kamer is hierover begin april geïnformeerd.