Kindermarketing van ongezond voedsel wettelijk ingeperkt

Om de gezonde keuze makkelijker te maken en omdat de huidige zelfregulering onvoldoende werkt, wil het kabinet kindermarketing voor ongezonde voeding wettelijk beperken. Voor gezond eten en drinken blijft reclame gericht op 18-minners toegestaan. Daarnaast krijgen gemeenten een nieuwe wettelijke bevoegdheid waarmee zij de komst van ongezonde voedselaanbieders op bepaalde plekken kunnen weren, zoals in de omgeving van scholen of in wijken waarin het aanbod van fastfood onevenredig groot is. Om overgewicht tegen te gaan, investeert het kabinet in het gezonder maken van plekken waar kinderen veel tijd doorbrengen zoals school en krijgt het bevorderen van sporten en bewegen – van jong tot oud – een impuls.

Leven lang last

Eén op de zes kinderen heeft overgewicht. In sommige wijken is dat zelfs één op de drie kinderen. Daar houdt een kind zijn leven lang last van. Kinderen met overgewicht maken meer vetcellen aan waardoor ze ook als volwassenen vaker overgewicht houden. Daarnaast heeft de helft van de volwassenen overgewicht. Overgewicht verhoogt de kans op allerlei (chronische) ziektes zoals diabetes type II, hart- en vaatziekten, dementie en kanker.

Zelf beslissen

Staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “Mensen moeten zelf kunnen beslissen wat ze eten en drinken en dat moeten we vooral zo houden. Maar die vrije keuze staat enorm onder druk door marketing en een steeds verder groeiend aanbod van fastfood overal om ons heen. Op weg naar school en werk en op social media word je aan de lopende band verleid om ongezonde keuzes te maken. Daar willen we als kabinet tegenwicht aan bieden met de wettelijke inperking van kindermarketing en gemeentelijke bevoegdheden om nieuwe fastfood vestigingen te weren. Zodat mensen een steuntje in de rug krijgen om echt zelf te kiezen wat ze eten en drinken. Ik hoop natuurlijk dat mensen dan vaker de gezonde keuze maken.”

Gezonde school, gezonde sport, gezond dagje uit

Het is belangrijk voor kinderen een gezonde omgeving te creëren. Het kabinet investeert daarom vanaf 2022 extra in het programma Gezonde School. Het lange termijn doel is dat in 2040 op alle scholen een gezonde school coördinator actief is. Daarnaast wordt het aantal gezonde schoolkantines in het voorgezet onderwijs en MBO uitgebreid. In 2025 zullen 100 dagattracties aan de slag zijn met een gezonder aanbod. Sportlocaties gaan aan de slag met een gezonder aanbod in de sportomgeving via de Teamfit aanpak. In 2030 zullen 5000 sportlocaties aangesloten zijn.

Samenwerking scholen en sportverenigingen

Naast een gezond voedingspatroon speelt ook sporten en bewegen een belangrijke rol in het tegengaan en voorkomen van overgewicht. Rond scholen, van en naar werk, in de wijk wordt daarom gewerkt aan meer mogelijkheden om sporten en bewegen te bevorderen. Met de Fietsersbond en Wandelnet wordt bijvoorbeeld gewerkt aan betere wandel- en fietsroutes van en naar scholen. In de praktijk zal onderzocht worden hoe er beter kan worden samengewerkt tussen scholen en sportverenigingen, zodat er zowel op school als na school meer kan worden gesport.

Forse impuls hulp mensen met overgewicht

Naast het voorkomen van overgewicht is er ook extra aandacht voor het ondersteunen van mensen met overgewicht of obesitas. De komende drie jaar is er 62 miljoen euro beschikbaar om een forse impuls te geven aan betere hulp en begeleiding voor kinderen met overgewicht en obesitas. Ook in de Gecombineerde Leefstijlinterventie wordt verder geïnvesteerd. Met deze aanpak, die vergoed wordt vanuit het basispakket, worden mensen door een leefstijlcoach geholpen om gezonder te leven.