Beslisnota bij Kamerbrief over Hoofdlijnennotitie Mobiliteitsvisie 2050

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Hoofdlijnennotitie Mobiliteitsvisie 2050 (PDF | 2 pagina's | 122 kB)