Kamerbrief over Principebesluit CO2-plafond luchtvaart

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het principebesluit van het kabinet voor de invoering en vormgeving van een CO2-plafond voor de luchtvaart.

Kamerbrief over Principebesluit CO2-plafond luchtvaart (PDF | 10 pagina's | 354 kB)

Hij gaat daarbij in op:

  • de totstandkoming van de besluitvorming;
  • de effectenstudie en juridische beoordeling;
  • verdere uitwerking van het CO2-plafond per luchthaven;
  • de samenhang met beleidsontwikkelingen;
  • het vervolg.