Mening Nederlanders gevraagd over bereikbaarheidsdoelen tot 2050

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat lanceert vandaag een online raadpleging over de bereikbaarheidsdoelen tot 2050. Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Of het nou met de auto, de fiets of het openbaar vervoer is: het is belangrijk dat je kan reizen naar de plek waar je naartoe wil. Het ministerie werkt daarom aan de invulling van bereikbaarheidsdoelen om bereikbaarheid voor iedereen in Nederland te realiseren.

Advies van iedereen

Via de online raadpleging vraagt de overheid zoveel mogelijk mensen en bedrijven om advies welke keuzes zij zouden maken als het gaat om bereikbaarheidsdoelen. Denk aan keuzes over de nabijheid van belangrijke voorzieningen als school, werk, zorg en winkels voor dagelijkse boodschappen. Of over de bereikbaarheid van allerlei soorten werk en hoe je daar makkelijk naar toe kunt met de fiets, het openbaar vervoer of de auto. En over welk vervoer van goederen voorrang moet krijgen. Denk bijvoorbeeld aan medicijnenvervoer.

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers: “Op het ministerie wordt er hard gewerkt aan het uitwerken van varianten van bereikbaarheidsdoelen. Maar vanwege beperkte middelen, ruimte en werknemers moeten er wel keuzes worden gemaakt. Keuzes waar alle Nederlanders achter staan. Voor hun eigen bereikbaarheid, maar ook voor die van de goederen die we nodig hebben of verkopen. Het mooie van deze raadpleging is dat de pijn van het moeten maken van keuzes – omdat niet alles kan – voelbaar gemaakt wordt.”

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen: “Als staatssecretaris vind ik het ongelofelijk belangrijk om inwoners te betrekken bij de plannen die op het ministerie worden gemaakt. Niet alleen zorgt inspraak voor meer draagvlak en begrip over lastige keuzes, maar plannen worden ook echt beter als meer mensen erover meedenken.”

De Nederlandse wegen, spoorwegen, fietspaden en waterwegen liggen er goed bij. Onze havens en luchthavens zijn belangrijke internationale knooppunten. Tegelijkertijd lopen we met onze infrastructuur tegen grenzen aan. Met de groei van de bevolking en de economie groeit ook de behoefte aan mobiliteit. De ruimte om onze infrastructuur uit te breiden is echter beperkt, zowel financieel als fysiek. Nederland is een land waar elke vierkante centimeter ruimte in gebruik is. En waar we goede bereikbaarheid willen en een schone en gezonde omgeving om in te leven. Dat vraagt om heldere bereikbaarheidsdoelen op basis waarvan politieke keuzes kunnen worden gemaakt.

Invullen raadpleging

Niet alles kan tegelijkertijd vanwege te weinig geld en te weinig beschikbare mensen om het werk uit te voeren. De mate waarin de overheid bepaalde keuzes zou moeten maken, geven respondenten aan op een digitale schuiflat. Die keuzes kunnen mogelijk leiden naar aanvullende of verdiepende vragen. Deze manier van vragen voorleggen, volgens de methode Participatieve Waarde Evaluatie, is een nieuwe en innovatieve methode om grote aantallen mensen op een laagdrempelige manier te raadplegen over vraagstukken en dilemma’s van bestuurders. De methode is eerder gebruikt bij de raadpleging over de Lelylijn, de Oude Lijn en de Nota Ruimte.

De resultaten van deze raadpleging worden gebruikt bij het uitwerken van het plan om de bereikbaarheid in Nederland voor de toekomst te borgen, de zogenoemde Mobiliteitsvisie. De raadpleging is vanaf vandaag tot en met 30 juni 2024 in te vullen via de site.