Making EU climate policy Paris proof

Beleidsnota (policy paper) over de prioriteiten van Nederland ten aanzien van de Europese Unie voor de jaren 2019-2014. Het document is in het Engels. Deze beleidsnota gaat over het Europese klimaatbeleid en het akkoord dat hierover werd gesloten in de Franse hoofdstad Parijs in 2015-2016.