Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van het verslag over een nadere regeling over wederbenoeming voorzitter van de WRR

Minister-president Rutte biedt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag bij het voorstel van wet tot wijziging van de Instellingswet WRR in verband met een nadere regeling met betrekking tot de wederbenoeming van de voorzitter van de WRR.