Kamerbrief inzake Verslag Europese Raad VC inzake COVID-19 van 17 maart 2020 en de geannoteerde agenda Europese Raad VC inzake COVID-19

Minister Blok stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Europese Raad videoconferentie inzake COVID-19 van 17 maart 2020 en de geannoteerde agenda voor de Europese Raad videoconferentie inzake COVID-19 van 26 maart 2020.