Letterlijke tekst persconferentie na ministerraad 15 november 2019

Letterlijke tekst van de persconferentie van minister-president Rutte na afloop van de ministerraad op 15 november 2019.

Inleidend statement minister-president Rutte

Ja, daar zien we elkaar weer, we zien elkaar ook. Maar goed, het was een bewogen week die, zoals u weet, in het teken stond van stikstof en PFAS, allemaal termen waar we hoopten nooit zo veel van te weten. In dat kader overigens ook wel bijzondere ontmoetingen deze week, afgelopen dinsdag en woensdag op het Catshuis: dinsdag met bouwers, woensdag met boeren, ook met bedrijven over zorgen die er leven, hoe kunnen we dingen aanpakken? Maar ook over hun wensen en ideeën om het probleem op te lossen. En nou goed, het is u bekend, we hebben woensdag ook, in aanloop naar het Kamerdebat van donderdag, het eerste pakket, het spoedpakket gepresenteerd met de eerste maatregelen om die stikstofuitstoot te verlagen en, belangrijk, te investeren in het natuurherstel. Daarmee zijn we er niet. Ik zal niet opnieuw herhalen dat het een complex en ingewikkeld probleem is, dat weet u inmiddels wel, maar we zijn er nog niet. Daarom wordt er nu gewerkt, in stappen, aan een breder pakket dat moet leiden tot een bij voorkeur soort van drempelwaarde, als dat allemaal kan. In ieder  geval moeten we werken aan een veel breder pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken. Dat kun je landelijk doen, daarmee ontzorg je ook voor een groot deel weer wat de provincies moeten doen om in de gebiedsgerichte aanpak te komen tot het lostrekken van complete projecten. En ook daar zijn de gesprekken mee aan de gaan, over die twee sporen: met de provincies – vandaag weer, dat gaat ook weer verder, de beleidsregel, de uitkoopregeling, al die zaken zijn we mee bezig voor de provincies – en tegelijkertijd landelijk kijken hoe kunnen we een zo groot mogelijke lijst maken van stikstofbesparende maatregelen die verder voortbouwen op dit eerste spoedpakket dat gericht was, zoals u weet, op de woningbouw en een aantal grote projecten op het terrein van de infrastructuur.  

Dan heeft gisteren de commissie-Donner een heel stevig en gedegen tussenrapport uitgebracht over het stopzetten en terugvorderen van de kinderopvangtoeslag van ruim 300 ouders door de Belastingdienst. De commissie constateert dat de grenzen van de handhaving in dit bepaalde dossier door de Belastingdienst doelbewust zijn opgezocht en ook zijn overschreden. De conclusies van de commissie laten wat dat betreft aan duidelijkheid niets te wensen over. Ouders zijn onterecht gezien als fraudeur in een politiek klimaat waarin op dat moment fraudebestrijding voorop stond. We kondigen vandaag dan ook aan dat er snel een compensatieregeling komt voor de getroffen ouders. We spannen ons in om de gedupeerde ouders nog dit jaar financieel tegemoet te komen en we zetten stappen om herhaling in de toekomst voorkomen. Aansluitend aan deze persconferentie staat Menno Snel hier om daar veel uitgebreider op in te gaan.

Compensatieregeling kinderopvangtoeslag (1)

SCHREINEMACHERS (RTL NIEUWS)
Over dat laatste meneer Rutte, is een excuus ook niet op zijn plaats? Na wat allemaal is gebeurd.

RUTTE
Ik verwijs echt even naar de persconferentie van Snel zo meteen, anders heeft het geen zin dat hij hier staat.

SCHREINEMACHERS 
Waarom zou ook niet van u een excuus kunnen komen na al het leed dat deze mensen jarenlang is aangedaan?

RUTTE
Ik verwijs naar de persconferentie van de heer Snel.

FRESEN (NOS JOURNAAL)
Toch nog even een kleine poging, risico dat het hetzelfde antwoord komt. U zegt dat de adviezen worden overgenomen, de conclusies. Kan je daaruit concluderen dat u eigenlijk ook vindt dat de overheid hier toch op een manier met mensen is omgegaan die absoluut niet kan?

RUTTE
Absoluut, maar nogmaals, ik vind het echt netjes dat dadelijk de heer Snel de kans krijgt om alles wat we te doen hier in een goede context neer te zetten en dat doet hij aansluitend aan deze persconferentie. Ik laat het er echt bij.

Bombardement Irak 2015

BOVEN (BNR)
Meneer Rutte heeft u de documenten al gevonden over de bombardementen in Hawija?

RUTTE
Ah, de cliffhanger. We zijn bezig alles in kaart te brengen en zodra dat rond is volgt er een brief aan de Tweede Kamer.

BOVEN 
Elsevier schreef van de week dat een cruciaal kwijt is. Kunt u daar meer over vertellen?

RUTTE
Als wordt in kaart gebracht en zodra het (onverstaanbaar, red.) volgt het bericht aan de Kamer.

BOVEN 
Wanneer is dat denkt u?

RUTTE
Zo snel mogelijk.

BOVEN 
De Tweede Kamer wil eigenlijk, althans de oppositie, deel van de Tweede Kamer wil volgende week al debat. Gaat dat gebeuren? Bent u..

RUTTE
Wij werken zo hard mogelijk door. We kijken hoe ver we komen.

BOVEN 
Er was aangekondigd eind volgende week hè, dat de antwoorden er zouden zijn.

RUTTE
Ja we hopen een heel eind te zijn, dus hopelijk eind volgende week, maar als het eerder kan eerder. Zo snel mogelijk.

BOVEN 
U begrijpt ook dat er de grootste zoekoperatie ooit is opgezet bij de ministeries?

RUTTE
Dat is mij niet bekend. Er is een zoekoperatie, maar hoe groot die is weet ik niet, in verhouding met eerder.

BOVEN 
Hoeveel mensen zijn er bij betrokken?
RUTTE
Geen idee.

BOVEN 
Waar wordt allemaal gezocht?

RUTTE
U krijgt binnenkort de brief te zien en dan kunnen ook al die vragen worden beantwoord. 

BOVEN 
Er wordt ook gezegd dat er bijkans paniek is uitgebroken op de ministeries over deze kwestie.

RUTTE
Dat is niet mijn waarneming.

BOVEN 
Nee?

RUTTE
Nee. 

BOVEN
Het gaat toch over de mogelijk val van de minister van Defensie...

RUTTE
U komt nu, ja, nogmaals dat is niet mijn waarneming. Dus ik laat het daarbij.

BOVEN 
Heeft u het gevoel dat er daar ministers in gevaar zijn...

RUTTE
Er komt volgende week met een brief en ik wil eigenlijk verder niks over zeggen, want anders gaat u, hè, allerlei vragen stellen en dan ga ik pogen toch u zo goed mogelijk te bedienen. Dat is altijd mijn streven, dat weet u, maar het wordt een beetje herhaling van vorige week. Dat heeft toen tot mooie beelden geleidt. Ik had het nog briljanter kunnen doen, dat niks zeggen, kwam ik later achter. En ik had nog handiger kunnen doen, maar goed het is een vak, hoort er ook bij.

BOVEN 
Ja. Er wordt ook gezegd door de Tweede Kamer, houdt u het toch nog even vol, dat de (onverstaanbaar, red.) crisis en debat wat er is mogelijk over de kwestie met de bombardementen in Hawija dat het een veel serieuzere kwesties is dan de stikstofcrisis en de stikstofdebatten?

RUTTE
Wij zijn bezig alles in kaart te brengen en als het gereed is volgt de brief aan de Kamer. 

JOOSTEN (ELSEVIER)
Hoe kan het eigenlijk dat in dit digitale tijdperk een document kwijtraakt?

RUTTE
Ja, daar kom ik op een zin van vorige week, in een uw vraag liggen een aantal aannames besloten waar ik verder niet op kan reageren, die ik voor uw rekening laat. En we zijn alles in het kaart aan het brengen en zodra gereed is, had ik u dat al verteld, dan volgt bericht aan de Tweede Kamer.

JOOSTEN
(Onverstaanbaar, red.)

RUTTE
Nee ik vind het ook niet beter worden. Nee. De vragen worden wel beter.

JOOSTEN
Het is een serieuze vraag die ik net stelde. 

RUTTE
Dat begrijp ik. Zo had ik hem ook geïnterpreteerd. 

JOOSTEN
Het gaat vaker in Den Haag over de digitalisering, er wordt heel veel geld voor uitgetrokken, ik weet niet wat allemaal. Het kan toch niet zo zijn dat document gewoon kwijt zijn? Daar zijn zoveel ambtenaren mee bezig. Daar moet u toch...

RUTTE
U refereert aan specifieke berichten in uw eigen blad. En ik kan er verder niet op in gaan, we brengen alle in kaart en als dat gereed is dan zullen wij volledig openheid van zaken geven.

JOOSTEN
Hoe ernstig vat u dit zelf eigenlijk op?

RUTTE
Wat is dit?

JOOSTEN
Het feit dat een document kwijt is.

RUTTE
Nogmaals dat refereert aan berichtgeving van uw eigen tijdschrift en we brengen alles in kaart...

JOOSTEN
Maar ontkent u die berichtgeving of ontkent u dat...

RUTTE
Ik zeg daar helemaal niks over. Ik zeg alleen dat we alles in kaart brengen en als het rond dan berichten wij erover.

MH17

VAN DEN BERG (REUTERS)
Ik heb een MH17-vraag. Deze week kwam er naar buiten, in ieder geval van het JIT, dat er mogelijk of dat er bewijs is dat er veel meer hooggeplaatste Russische functionarissen daarmee te maken hebben. Verandert dat nog wat aan de diplomatie die Nederland daar invoert?

RUTTE
Er is een oproep gedaan als onderdeel van uw oproep door het Joint Investigation Team. Een oproep, een getuige oproep door het OM met als doel om weer zo veel mogelijk ook nieuwe informatie te verzamelen. Het is niet aan het kabinet om daar commentaar op te geven. Het OM werkt onafhankelijk. Als zij ondersteuning nodig hebben van de regering op enig terrein, dan wordt ie onmiddellijk verleent. Maar verder werkt het OM en het Joint Investigation Team van de vijf landen, met de Australiërs, de Maleisiërs, de Belgen, Oekraïne, Nederland werkt onafhankelijk.

VAN DEN BERG
Ja dat is werk onafhankelijk. Maar in de gesprekken die ze nu hebben vrijgegeven hoor je hooggeplaatste Russische functionarissen. U kunt daar als regering ook conclusies aan verbinden of een wetenschap hebben daarover en daarop iets veranderen zonder daar een mening te hebben over wat de Joint Investigation Team?  

RUTTE
Kijk daarop reageren, de context van de tapes die gisteren zijn vrijgegeven van die gesprekken, zou toch betekenen dat ik mij meng in een zaak waar op dit moment het Openbaar Ministerie aan werkt. En het laatste wat wij willen is ook maar enigszins politieke beïnvloeding van dat onderzoek. Dat onderzoek vindt onafhankelijk plaats en de rol van de Nederlandse regering beperkt zich altijd tot: daar waar het Openbaar Ministerie behoefte heeft aan onze ondersteuning, die onmiddellijk leveren. Maar niet becommentariëren wat het Openbaar Ministerie doet. Dus daar geven we geen inhoudelijk commentaar op. En die tapes kan ik niet nu geïsoleerd commentaar op geven, zonder dat ik daarmee natuurlijk ook commentaar heb op de getuigenoproep en het werk van het OM. Dat gaat simpelweg niet.

VAN DEN BERG
Ja wat ik bedoel is: gaat het beleid van de regering nog veranderen naar aanleiding hiervan, denkt u?

RUTTE
Ja maar dan is zo’n antwoord op die begrijpelijke vraag, is onmiddellijk gelinkt natuurlijk aan het MH17-onderzoek. 

VAN DEN BERG
Dan heb ik nog een internationaalrechtvraag: gaat Nederland zich nu, zoals het parlement graag wou, voegen bij de genocideklacht die Gambia heeft ingediend bij het Internationaal Gerechtshof?

RUTTE
Pff, u hebt me weer verslagen. Ik ga dit tot op de bodem uitzoeken en u van antwoord voorzien, deze heb ik gemist. Maar nogmaals hoor, dat kan aan mij liggen omdat ik deze week met m’n hoofd in de stikstof zat.

Compensatieregeling kinderopvangtoeslag (2)

KOOLE (RTL NIEUWS)
Toch nog een vraag over de eerste zaak waar u eigenlijk verder niks over wilde zeggen, over de kinderopvangtoeslag. 

RUTTE
Ja.

KOOLE
Onderdeel van het debat onder meer met de Kamer is de kwaliteit van de informatievoorziening. De Kamer heeft gevraagd om heel veel stukken, de afgelopen weken, maanden. Het antwoord is uitgesteld tot Donner. Is onderwerp van gesprek in de ministerraad: het niveau van informatievoorziening aan de Kamer, in het licht van Artikel 86 Grondwet? 

RUTTE
Kijk wat we bespreken in de ministerraad is vertrouwelijk. Maar het lijkt mij goed dat u al dit soort vragen dadelijk aan de staatssecretaris stelt.

HOEDEMAN (VOLKSKRANT)
Meneer Rutte, in uw streven naar openheid help ik u graag.

RUTTE
Ja, dat waardeer ik. Overigens mooi commentaar vanmorgen op het boek van Marnix Krop over Wim Kok, van u en Jan Tromp dacht ik in de Volkskrant.

HOEDEMAN
Zou u willen vertellen wat er nou zo belangrijk was tijdens het stikstofdebat dat u op uw telefoon bleef kijken en zelfs de Kamervoorzitter trotseerde?

RUTTE
Ja, oh man, ja. Nee, dat ga ik niet vertellen want dat is natuurlijk vertrouwelijk wat ik daar doe. Maar niettemin, ik zal pogen nog veel minder op die telefoon te kijken want ik snap de irritatie wel. En ik had tenminste op dat moment eventjes de woordvoerder van de PvdD kunnen aankijken, Esther Ouwehand. Dus dat was niet zo handig. Je zit daar negen uur... Ter verexcusering, ter explicatie, niet ter verexcusering: het is een zeer lang debat, sommige dingen lopen ook door, is onvermijdelijk in mijn werk dat niet alleen het dan zeven uur dat debat is. Dus dat is niet ter verexcusering maar ter verduidelijk. Maar ik ga proberen nog veel minder erop te kijken. U bent ook laat bezig geweest gisteren, wij zagen elkaar om 23.00 uur nog in Deurne geloof ik.

GEERTS (RADIO 1)
Inderdaad en toen was het allang...

RUTTE
U ziet er bijna net zo goed uit als ik.

GEERTS
Ja. Toch een poging inderdaad om nog een keer gebruik te maken van uw spreekwoordelijke openheid, zou ik bijna zeggen. Binnenkort staakt de sociale advocatuur, is de regering nog van plan om hen nog enigszins tegemoet te komen?

RUTTE
Ik meen dat aansluitend aan het persmoment met de heer Snel er ook nog een bijpraatmoment is met Sander Dekker, dacht ik he, hier. En dat gaat over dat onderwerp. Dus laat ik daar...

GEERTS
Heeft u enig idee wat Sander Dekker ons daar gaat vertellen?

RUTTE
Ik heb daar volledige inzage in, maar omdat dat over een halfuur plaatsvindt zou ik zeggen: laat hem dat even doen.

GEERTS
Oké.

RUTTE
Ja.

VRAAG
Meneer Rutte, gaat u nog een nieuwe poging doen om de dividendbelasting af te schaffen na de Europese Hof-uitspraak?

RUTTE
Nee. Ik vind dat die moet worden afgeschaft, dat weet u. Maar dat is spectaculair mislukt en ik was niet van plan dat zelf nog een keer te proberen.

VRAAG
Maar er ligt nu een nieuwe uitspraak van het Europese Hof over de dividendbelasting, de houdbaarheid. 

RUTTE
Nou ja, ik zag in Het Financieele Dagblad daar iets over, maar meer dan dat weet ik ook niet. Maar de regering heeft geen voornemens om daar zelf nu initiatief in te nemen. U kent het: ezels en stenen enzo. Dus we laten het er even bij.