Bestuurskosten ministerie van Algemene Zaken april en mei 2018

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken (AZ).