Korte toespraak van minister-president Mark Rutte bij de SGP-partijdag ten gevolge van viering van 100 jaar SGP

Mijnheer Van Leeuwen, beste Kees, dames en heren, beste vrienden,

Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Want de SGP, dat bent u. Een politieke partij bestaat immers bij de gratie van haar leden en achterban, als dragers en vertolkers van het gezamenlijke gedachtegoed. En ik denk dat er weinig partijen zijn die dat zo goed voor elkaar hebben als de SGP.

Ik vermoed overigens dat de oprichters van de SGP niet hebben voorzien dat de viering van het eeuwfeest opgeluisterd zou worden door een liberale premier. Maar laat mijn aanwezigheid tekenend zijn voor tenminste 3 dingen. Ten 1evoor de gemiddeld genomen goede onderlinge verhoudingen in de Nederlandse politiek. Ten 2e voor het feit dat uw partij al sinds jaar en dag relevant is in ons politieke landschap. En ten 3e voor mijn grote persoonlijke waardering voor de manier waarop SGP’ers hun rol invullen. Constructief. Met een overtuiging die hoort bij een partij met heldere beginselen. Met rust en wijsheid. Maar ook met mildheid, humor en relativering. Dat zijn wat mij betreft niet genoeg te waarderen eigenschappen in een omgeving en een tijd waarin een permanente staat van opwinding soms de norm lijkt geworden.

Maar misschien is dat ook wel een kwestie van leeftijd en ervaring. Goed beschouwd is dat Bijbels geïnspireerde spreekwoord 'Zo oud als Methusalem' helemaal van toepassing op de SGP. Want uw partij is veruit de oudste partij in ons land, zoals Methusalem de oudste mens in het Oude Testament is. Overigens werd hij bijna 1.000 jaar oud, dus in dat opzicht komt u net kijken, En in het licht van de eeuwigheid is een eeuw natuurlijk helemaal verwaarloosbaar. Maar menselijkerwijs gesproken is 100 jaar een eerbiedwaardige leeftijd die respect afdwingt. Zeker omdat die traditie van 100 jaar verder wordt gedragen door de grootste politieke jongerenorganisatie van ons land. Dus met de toekomst zit het ook wel snor.

Toen de SGP werd opgericht, werd het politieke landschap in Nederland getekend door vaak al lang vergeten andere afkortingen als RKSP, ARP, CHU, LSP, VDB en SDAP. De vraag die zich vandaag dan ook opdringt: waarom is de SGP als enige politieke partij in onze parlementaire geschiedenis het lot van fusies, naamsverandering en opheffing bespaard gebleven? Het ligt voor de hand om dat toe te schrijven aan de kracht van het onveranderlijk beginsel. Maar sterke overtuigingen hadden meer partijen in onze parlementaire geschiedenis, en die hebben het eeuwfeest niet gehaald. Terwijl de eigen en unieke plek van de SGP in ons bestel bijna onbetwistbaar is geworden.

Ik denk zelf - maar ik geef toe: dat is een subjectief ervaringsfeit – dat het in de combinatie zit van heldere principes gekoppeld aan een positieve grondhouding tegenover verstandige voorstellen van anderen. Het is niet voor niets dat in het motto van dit 100-jarig jubileum en de titel van het boek dat zojuist is gepresenteerd, beide de woorden 'open'en 'Bijbel' zijn opgenomen.

Beste vrienden,

De langstzittende fractievoorzitter van de oudste partij in ons land – ik heb het inderdaad over u mijnheer Van der Vlies – kreeg bij zijn afscheid door het Reformatorisch Dagblad de vraag voorgelegd hoe lang hij dacht dat de SGP nog deel uit zou maken van ons politieke bestel. Het antwoord luidde, en ik citeer: 'Hopelijk nog heel lang. (..) Het is moeilijk voorstelbaar dat de oudste partij van ons land, die wortelt in de bestaansgeschiedenis van ons land, geen plaats zou kunnen krijgen in de volksvertegenwoordiging.' Einde citaat.

Bij die wens sluit ik mij vandaag graag aan. En ook daarom zeg ik met alle soorten van genoegen: nog vele jaren.

Dank u wel.