Besluit op Wob-verzoek gespreksverslagen BlackRock

De minister-president heeft op 12 april 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over verslagen van gesprekken tussen Nederlandse bestuurslieden en vermogensbeheerder BlackRock.