Besluit Wob-verzoek inzake advertentie met open brief van Mark Rutte

De minister van Algemene Zaken heeft op 28 januari 2019 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzake de in diverse landelijke dagbladen gepubliceerde advertentie d.d. 17 december 2018 waarin Mark Rutte zich met een open brief richt tot de Nederlandse bevolking.