Minister-president naar One Planet Summit in Parijs

Minister-president Rutte neemt dinsdag 12 december deel aan de One Planet Summit in Parijs. De informele klimaattop is een initiatief van de Franse president Macron en wordt mede georganiseerd door de VN en de Wereldbank. De top markeert het tweejarig bestaan van het Akkoord van Parijs en heeft als doel om de internationale gemeenschap aan te sporen om de klimaatdoelen van het akkoord te bereiken. Naast regeringsleiders nemen ook maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven deel aan de top.