Taken

De Staatssecretaris van Economische Zaken is binnen de grenzen van het door de Minister van Economische Zaken vastgestelde beleid in het bijzonder belast met:

  • landbouw, voedselkwaliteit en groen beroepsonderwijs;
  • dierenwelzijn;
  • natuur en biodiversiteit;
  • structuurfondsen en cohesiebeleid;
  • intellectueel eigendom, voor zover het betreft octrooi- en kwekersrecht;
  • andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd.

De staatssecretaris voert in de internationale contacten de titel: Minister voor Landbouw.