Kamerbrief kabinetsreactie evaluaties giftenaftrek ANBI’s en publicatieplicht ANBI’s

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de kabinetsreactie naar de Tweede Kamer van de evaluaties van de giftenaftrek en de evaluaties van de praktijk rondom ANBI’s en SBBI’s. Zoals in het Regeerakkoord is afgesproken, worden de giftenaftrek en ANBI-regelingen gecontinueerd. De staatssecretaris stuurt tegelijkertijd de antwoorden op de schriftelijke vragen over de publicatieplicht van kerkgenootschappen en de antwoorden op de vragen over de naleving van de publicatieplicht naar de Tweede Kamer.