XIII Economische Zaken en Klimaat - Rijksjaarverslag 2023

Verantwoording van de uitgaven in 2023 die vallen onder hoofdstuk XIII van de Rijksbegroting.