Jaarverslag WBSO 2023 - Focus Op research & development

Het belang van technologische innovatie voor de Nederlandse economie is enorm. In de context van globalisering en toenemende internationale competitie is het cruciaal dat Nederland blijft investeren in nieuwe technologieën. Dit is niet alleen essentieel voor het behoud van onze sterke economische positie, maar ook om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan op gebieden zoals energie, logistiek, veiligheid en gezondheidszorg.

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) speelt hierin een sleutelrol door Nederlandse bedrijven te stimuleren meer te investeren in onderzoek en ontwikkeling. De WBSO verlaagt de loonkosten en andere uitgaven voor R&D, waardoor bedrijven meer ruimte krijgen om te innoveren. In 2023 hebben ruim 19.000 bedrijven hiervan gebruik gemaakt, waarvan 97% midden- en kleinbedrijven zijn. Deze regeling draagt bij aan het vermogen van Nederlandse bedrijven om te concurreren op een globaliserende markt en om innovaties te realiseren die niet alleen economisch maar ook maatschappelijk van waarde zijn.

Voorbeelden van innovaties die mede dankzij de WBSO tot stand zijn gekomen, zijn nieuwe technologieën zoals de app Whispp, die fluisteren omzet in spraak en mensen met communicatieve beperkingen ondersteunt. Dergelijke innovaties onderstrepen het belang van voortdurende investeringen in technologie en ontwikkeling voor zowel de economische groei als het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.