L Nationaal Groeifonds - Rijksjaarverslag 2023

Verantwoording van de uitgaven in 2023 die vallen onder hoofdstuk L van de Rijksbegroting.