Kamerbrief reactie op motie en actieplan pakketbezorging

Minister Adriaansens (EZK) reageert op de motie-Van der Graaf en het actieplan van de ChristenUnie over het reguleren van de markt voor pakketbezorging.

Kamerbrief reactie op motie en actieplan pakketbezorging (PDF | 13 pagina’s |630 kB)