Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad

Bijlage bij de brief van Staatssecretaris Keijzer naar aanleiding van het verslag inzake voorstel van wet tot wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening.