Aanbiedingsbrief bij wet tot wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad

Staatssecretaris Keijzer biedt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag inzake Voorstel van wet tot wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening.