Eerste editie magazine Nederland Digitaal live

Het internet is inmiddels meer dan een kwart eeuw oud. In 1993 werd het internet wereldwijd opengesteld, voor iedereen – niet langer alleen voor militairen en wetenschappers. Internet was toen soms zo traag dat ‘www’ ook wel stond voor ‘world wide waiting’.

Inmiddels spreken we van een vierde industriële revolutie die de economie en maatschappij voorgoed verandert. Een revolutie die volop kansen biedt voor ons welzijn en onze welvaart. Van e-health tot zelfrijdende auto’s, van intelligente energienetten tot online kopen en verkopen. De kansen die digitalisering ons biedt, willen we met beide handen aanpakken. We moeten er echter ook op kunnen vertrouwen dat onze data en onze privacy veilig zijn.

Ambitie: koploper van Europa

In deze uitgave van Nederland Digitaal laten de ministeries van EZK, JenV en BZK zien hoe er vanuit het hele kabinet wordt samengewerkt aan de digitaliseringsstrategie, met als ambitie om Nederland digitaal koploper van Europa te maken.

Digitalisering in dagelijks leven

Er staan in dit magazine voorbeelden van digitalisering in het dagelijks leven. Ecall belt bijvoorbeeld automatisch 112 bij auto-ongelukken. Docent digitale strategie aan de businessschool Indeed Annet Aris deelt haar visie en is er aandacht voor de Nationale Cybersecurity Agenda. De tweede editie van Nederland Digitaal verschijnt in het najaar.

1e uitgave EZine Nederland Digitaal
©EZK, JenV, BZK