Taken staatssecretaris Blokhuis

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is verantwoordelijk voor:

  • Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers
  • GGZ
  • Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
  • Preventie
  • Gezondheidsbevordering (leefstijl)
  • VWS-domein voor BES-eilanden
  • Maatschappelijke diensttijd