Taken staatssecretaris Blokhuis

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is verantwoordelijk voor:

 • Jeugd en jeugdgezondheidszorg
 • Huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Gehandicaptenzorg
 • GGZ
 • Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
 • Preventie
 • Maatschappelijke diensttijd
 • Drugs (preventie, cannabisbeleid en internationaal)
 • VWS domein voor de BES eilanden
 • Voedselveiligheid
 • Gezondheidsbescherming
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Medische (bio-)technologie
 • Sportbeleid
 • Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers