Memorie van toelichting slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023

Toelichting op het wetsvoorstel met wijzigingen voor het jaar 2023 in de begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hoofdstuk XVI van de Rijksbegroting).