Kamerbrief over opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 1 (Versterken Rechtsstaat)

Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over de opzet en de vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 1 (‘Versterken rechtsstaat’) van begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties en BES-fonds.